Cosul este gol | Autentificare

Tablouri - concepte şi evoluţie

Articol publicat Joi, 19 Noiembrie 2009, la ora 18:44

Arta evidentiata in tablouri reprezintă un mod de a exprima sau articula forme prin juxtapunerea suprafeţelor de idensitate diferite. Desenul, compoziţia sau captarea estetică pot fi folosite pentru a exprima intenţia conceptuală a artistului. Tablourile pot fi tablouri naturale sau reprezentative ( reprezentând un stil de viaţă sau peisaje din natură), tablouri fotografice sau abstracte, tablouri încărcate cu un conţinut narativ, tablouri simboliste, tablouri emotive sau tablouri încărcate cu un conţinut politic. 

Culoarea unui tablou este foarte subiectivă, insă cu efecte pshihologice observabile, deşi aceste efecte pot să difere de la o cultură la alta. Culoarea şi compoziţia unui tablou ajută la accentuarea unei anumite zone, scoate în evidenţă accea zonă, creând astfel un ambient. Ritmul este la fel de important in pictarea unui tablou precum in creeare unei compozitii muzicale. În principiu ritmul reprezintă o pauză încorporată într-o secvenţă. Această pauză permite forţei creatoare (în cazul nostru realizarea unui tablou) de a interveni şi a adăuga noi creaţii-formă, melodie, coloraţie. Cu alte cuvinte ritmul permite redarea vie a ideilor unui artist.

Distribuţia unei forme este de o importanţă crucială în activitatea artistică şi este afectată în mod direct de valoarea estetică. Acest lucru se datorează faptului că valoarea estetică este dependentă de funcţionalitate, adică de libertatea de percepţie. Estetica este un domeniul al filosofiei care are ca obiectiv principal analizarea frumosului în sens larg. Demersul esteticii are în vedere conceptualizarea frumosului artificial - creaţia umană, dar şi conceptualizarea frumosului natural, ca de exemplu - un peisaj, un apus de soare. Din această descriere se observă că estetica are un domeniu de interes mult mai larg decât filosofia artei, aceasta din urmă rezumându-se la analiza artei - deci a obiectelor create de om.

Prin cuvântul artist în general este indicată o persoană a cărei activitate se exprimă în câmpul artei. În sens mai larg, artistul este o persoană care exprimă personalitatea sa printr-un mijloc care poate fi o artă figurativă sau performativă. Cuvântul este folosit şi ca sinonim al lui creativ. În sens strict, artist este definit creatorul de opere dotate de valoare estetică în ambientele aşa-zise ale culturii, cum sunt: desenul, pictura, arhitectura, sculptura, dansul, scrierea, fotografia şi muzica.

Artiştii moderni au extins practica picturii considerabil, pentru a include de exemplu un colaj. Colajul este o operă de artă formală regăsit iniţial în artele vizuale şi compus din diferite forme, rezultând astfel un întreg nou. Unii pictori moderni au inclus diferite materiale in operele lor, cum ar fi nisipul, cimentul, lemnul sau paiele pentru textura lor. Un exemplu de acest tip găsim în tablourile create de Jean Dubuffet şi Anselm Kiefer.

Există însă o tot mai mare comunitate de artişti care folosesc calculatoarele pentru a da viaţă unui tablou, folosind programe special concepute pentru realizarea artei virtuale sau digitale. Aceste imagini digitale pot fi imprimate pe pânze tradiţionale, pastrându-se astfel aspectul clasic de tablou.

Sursa: Wikipedia